Bereiche

Navigation

Inhalt

Městský úřad

Městský úřad města Pirny má 26 členů, kteří jsou voleni každých 5 let. Příští volby jsou v roce 2014.

Frakce:

Výbory / rady / zastupitelstva města

Práce městské rady

Od roku 2004 se můžou zájemci informovat o práci městské rady online po internetu. Naleznou zde souhrn místního politického dění a mnoho dalších informací o aktuálních rozhodnutích. Kalendář zasedání s programy, veřejnými záznamy a usneseními či informacemi z městské rady, z politických skupin a výborů, je k dispozici všem zájemcům.

Informationen

zasedací síň

zasedací síň