Bereiche

Navigation

Inhalt

 

Pirna v EUAmt24

Směrnice 2006/123/EG Evropského parlamentu a Evropské rady z 12. prosince 2006 o službách ve vnitřním obchodu – EG-směrnice pro služby (DL-RL) byly uvedeny v platnost 28. prosince 2006. Důležitým cílem těchto směrnic je ulehčení přijetí a provádění služeb mezi zeměmi EU zjednodušením úředních předpisů a nařízení. Domácím i zahraničním poskytovatelům služeb má být umožněno provádět úřední postupy po internetu. K tomu jsou dostupná správní řízení v kompetenční sféře městské správy města Pirny na internetových stránkách Amt24

 

Informationen