Bereiche

Navigation

Inhalt

Kancelář městské správy

Kancelář městské správy se stará o záležitosti občanů

  Kancelář městské správy
 • přihlášení a odhlášení obyvatel
 • osvědčení
 • ztráta dokumentů
 • osvědčení o uzavření manželství
 • žádost o příspěvek na výchovu
 • rodinný pas
 • řidičský průkaz
 • oznámení o narození a úmrtí
 • předání domovního čísla
 • dětský cestovní pas
 • odchod z církve
 • přihlášení k pobytu
 • povolení k parkování
 • občanský průkaz a dočasný občanský průkaz
 • cestovní pas a dočasný cestovní pas
 • příspěvek na bydlení

 

 

Okresní úřad Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Vám může být nápomocný v následujících případech:

 • Nakládání s odpady, likvidace odpadu, poplatky za odpad, odpadový kalendář, zbytkový odpad, plasty, popelnice, skládka, recyklace
 • Bafög – zákon o finanční podpoře žáků, studentů a učňů
 • Žadatelé o azyl, cizinci, vystěhovalci, státní příslušnost
 • Rodičovský příspěvek
 • Motorová vozidla, SPZ, řidičský průkaz, doklady k vozidlu, technický průkaz vozidla
 • Otcovství, výživné
 • Ohňostroj
 • Rozhlas, televize
 • Zdravotní úřad, podpora zdraví
 • Základní pojištění, úřad práce
 • Úřad péče o mládež, dětský domov
 • Úřad sociálního zabezpečení, příspěvek na péči
 • Úřad veterinární správy
 • Regionální management
 • Doprava do školy
 • Základní pojištění
 • Hon, honitba
 • Potraviny
 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana zvířat
 • Lovná zvěř
 • Veřejná osobní a místní doprava
 • Dopravní předpisy

další úřady

Informationen

Kontakt

Vedení mìsta Pirny
Kanceláø mìstské správy (Bürgerbüro der Stadt Pirna)

Am Markt 1/2 (Rathaus)
01796 Pirna
Tel. +49 3501 556-0 (centrála)
Tel. +49 3501 556-368 (Kanceláø mìstské správy)
Kontakt

 

Úřední doba

 

Kancelář městské správy

Po 08:00 – 12:00

Út 08:00 – 19:00

St 08:00 – 12:00

čt 08:00 – 19:00

Pá 08:00 – 12:00

 

Matriční úřad

Po 08:00 – 12:00

Út 08:00 – 18:00

St dle dohody

čt 08:00 – 18:00

Pá 08:00 – 12:00