Bereiche

Navigation

Inhalt

Městský znak

Ještě dnes platný znak, obdržela Pirna 23. srpna 1549 od pozdějšího císaře Ferdinanda I. Souvislost názvu města “Pirna” a slova “Birne” (hruška) se nedá přes podobnost obou slov prokázat.

Slovansky „na pernem“ znamená „na pevném“ (piskovec), což poukazuje na převažující horninu v této oblasti. „Znak města Pirny ukazuje tři kopce na zlatem štítu, z jejichž středu vyrůstá hrušeň se zelenou korunou a sedmi zlatými hruškami. Z každé strany stromu stoupají dva rudí lvi s vyplazenými červenými jazyky a dozadu zatočenými ocasy, se zadními tlapami zaritými do skály a předními opírajícími se o hrušeň. Nad štítem je znak zdoben rytířskou helmou se zlatým a červeným pozadím. Na ní je položena zlatá třícípá koruna, ze které opět vyrůstá hrušeň.“ Pirenský městský znak z doby před rokem 1549 můžeme vidět nad starým vchodem do radnice na východní straně mezi pilířem a stupňovitou výstavbou s delfíny. Pod druhým poschodím najdeme pomalovaný starý kursaský znak z roku 1555.

Informationen

Městský znak