Bereiche

Navigation

Inhalt

Náměstí Pirny von Canaletto

Canaletto v Pirně

Bernardo Michiel Bellotto, zvaný Canaletto (1721 – 1780)

Významný benátský malíř přišel roku 1747 do Drážďan a rok poté byl kurfiřtem Fridrichem Augustem III jmenován dvorním malířem. Umělec byl do té doby znám svými znamenitými malbami italských měst. Poté co namaloval Drážďany, vytvořil mezi lety 1753 – 1755 dohromady 11 velkých pohledů na Pirnu, která je jako jediné malé město mezi Canalettovými díly. Veškeré obrazy Pirny byly zachovány a patří do Drážďanské umělecké sbírky, některé repliky se nacházejí v galeriích mezi Houstonem a St. Petersburgem.

Během sedmileté války (1756 – 1763) pobýval saský kurfiřt a zároveň polský král ve Varšavě. Canaletto neměl v této době v Drážďanech žádné zákazníky a proto odešel do Vídně a Mnichova, aby zde opět maloval města. Po válce a smrti Friedricha Augusta III. se pro Canaletta podmínky v Drážďanech zhoršují. V Sant Petersburgu si chtěl najít nové živobytí, ale byl přijmut do služeb polského krále ve Varšavě. Tam Canaletto take zemřel a zanechal 24 obrazů města.

Ukázka z tvorby: Ulice Breitegasse s pilířem od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany ) Náměstí v Pirně Ukázka z tvorby: Pirna ze západní strany s bránou Dohnaisches Tor od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany ) Ukázka z tvorby: Na pevnosti Sonnenstein nad Pirnou od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) Ukázka z tvorby: Pirna z jižní strany s bránou Obertor od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) Ukázka z tvorby: Pirna – pohled z pravého břehu Labe se silnicí směr Posta od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) Ukázka z tvorby: Brána k předměstí města Pirny od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) Ukázka z tvorby: Pevnost Sonnenstein nad Pirnou od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) Ukázka z tvorby: Celkový pohled na Pirnu z pevnosti Sonnenstein od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) Ukázka z tvorby: Pirna – pohled z pravého břehu u části Copitz pod městem od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) Ukázka z tvorby: Pirna – pohled z vinic u části Posta od Bernarda Belloto, nazývaného Canaletto, 1753/1755 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany)

Informationen

Turistické centrum (TouristService)

Am Markt 7 (Canaletto-Haus)
01796 Pirna
tel. 03501 556446
(prodej a rezervace vstupenek)
tel. 03501 556447
fax 03501 556449

kontakt

 

Úřední doba

Od listopadu do Velikonoc

po-pá 9:00 – 18:00
so 9:30 – 13:00

Od Velikonoc do října

po-pá 9:00 – 18:00
so 9:30 – 14:00
ne 11:00 – 14:00