Bereiche

Navigation

Inhalt

Historie Pirny

V archivních záznamech se  první zmínka o Pirně objevuje v březnu 1233. Listina biskupa Heinricha von Meissen, jejíž obsah se na město vůbec nevztahuje, jmenuje na konci textu kněze Gottschalka z Pirny jakožto svědka pro popisovaný proces. Zakladatelem města je pravděpodobně Heinrich der Erlauchte, markrabí z Míšně, který zde zhotovil listinu. Tento text z roku 1245 zmiňuje pojem "občané Pirny".

Historická data

13. století

 • 1233: první zmínka o Pirně v listině Bischofa Heinricha von Meissen
 • 1291: Pirna jednoznačně označena za město
 • od 1294 patří Pirna k Čechám

14. století

 • kolem r. 1300 založení dominikánského kláštera v Pirně
 • 1307: první zmínka o latinské škole
 • 1338: první zmínka o nemocnici

15. století

 • od r. 1405 Pirna majetkem Markmeissnera, Pirna je nejdůležitější osídlení v oblasti horního Labe
 • 1465: se v Pirně narodil známý odpůrce Martina Luthera, dominikánský mnich Johannes Tetzel

16. století

 • 1502 – 1546: stavba pozdně gotického městského kotela St.Marien

17. století

 • 1634: mírová jednání Habsburků se Saskem v Pirně, která vyústila vyhlášením míru v Praze, Sasko získalo Horní Lužici
 • 1639: obležení a zpustošení Švédy za 30-ti leté války – v této době se vžilo přísloví "Pirenská nouze"

18. století

 • 1706 a 1756: následky ze sedmileté války – poničení města

19. století

 • 1813: francouzské vojsko obsazuje město, Napoleon Bonaparte tu několik dní přebývá
 • 1836: Pirenské městské hradby a věže se definitivně rozpadají
 • 1837: zaznamenán provoz parolodí na Labi
 • 1838: založení městské spořitelny
 • 1848: zaznamenám pravidelný železniční provoz mezi Pirnou a Drážďami
 • 1851: rozšíření železnice přes Děčín do Prahy
 • 1857/58: stavba městské nemocnice
 • 1859: výstavba plynárny a plynové osvětlení
 • 1861: založení městského muzea
 • 1873 – 75: stavba kamenného mostu přes Labe
 • po roce 1870 posiluje hospodářství Pirny
 • 1876: slavnostní otevření vzdělávacího centra pro učitele v Pirně, dnes Gymnázium Friedricha Schillera

20. století až do roku 1945

 • 1897,1927,1957 a 1958: ničivé povodně z Gottleuby způsobily ve městě velké škody
 • 1940/41: zavraždění 15.000 duševně nemocných lidí v prostorách tehdejšího pečovatelského centra Sonnenstein, v rámci nacistického programu "Euthanázie"
 • 1945: vojenskými nálety poničený most, nádraží, mnoho domů a průmyslová zóna, v Pirně zemřelo za druhé světové války cca 3.500 lidí

20. století: DDR

 • 1950: založení základní umělecké školy „Fidelo F. Finke“
 • 1952/57/91: restaurování klášterního kostela
 • 1953: založení okresního orchestru, později symfonického orchestru Pirna, dnes nazývaného „Neue Elbland Philharmonie“
 • 1965 – 83: rozsáhlá výstavba městské čtvrti Sonnenstein (s cca 10.000 obyvateli). Vybudování prodejen, škol, dětských hřišť a ambulance
 • 1980 – 1988: zřízení západní městské čtvrti v Copitzu
 • 1988: vysvěcení evangelického sdružení na Sonnensteinu

20. století: po pádu železné opony/po sjednocení

 • 1991 založení správního výboru pro Pirna-Staré město, usnesení o sanaci Starého města
 • 1991 – 95 sanace mostu přes Labe, rekonstrukce plavecké haly
 • 1991 – 97 sanace radnice
 • 1992 otevření centra na ochranu žen a dětí; založení první saské cesty "Saská vinná cesta" ("Sächsische Weinstraße") – Pirna je východní bod
 • 1993 vysvěcení evangelické mateřské školky, znovuotevření městského muzea, novostavba hasičské zbrojnice v Pirně-Copitz
 • 1994 – 96 výstavba 176 bytů na Sonnensteinu-jih, 64 bytů v ulici J.-Curie s parkovištěm, v oblasti  mit Parkhaus, v oblasti sociální bytové výstavby
 • 1996 zahájení stavby domu pro seniory v ulici Robert-Koch-Straße
 • 1997 zahájení stavby druhého mostu přes Labe, zahájení výstavby budovy soudu na Sonnensteinu, zahájení stavby nadačního centra pro seniory na ulici Siegfried-Rädel-Straße
 • 1997 dokončení stavby školského střediska (Technické gymnázium) a budovy soudu
 • 1999 dokončení stavby "nového" mostu přes Labe

21. století

 • 2002: postihly Pirnu největší povodně
 • 2004 – 2007: zhotovení přípojky k dálnici A 17
 • 2006 – 2007: výstavba haly na Gymnáziu Johanna Gottfrieda Herdera
 • 2006: rekonstrukce muzea Richarda Wagnera
 • 2007: diváci televize MDR zvolili Pirnu jako druhé nejhezčí historické město v Sasku
 • 2007: přestavba autobusového nádraží
 • 2006 – 2008: Rekonstrukce obou gymnázií „Friedrich Schiller“ a „Gottfried Herder“
 • 2008: Výroční rok „775 let města Pirny“
 • 2010: Začátek rekonstrukce zámku Sonnenstein jako nového sídla zemského úřadu a nové utváření svahu pod zámkem
 • 2011: Slavnostní otevření Küttner-Villa jako sídla hudební školy Saské Švýcarsko (Musikschule Sächsische Schweiz)
 • 2012: Otevření Památníku Richarda Wagnera v Graupě v zrekonstruovaném loveckém zámečku

Informationen

Turistické centrum (TouristService)

Am Markt 7 (Canaletto-Haus)
01796 Pirna
tel. 03501 556446
(prodej a rezervace vstupenek)
tel. 03501 556447
fax 03501 556449

kontakt

 

Úřední doba

Od listopadu do Velikonoc

po-pá 9:00 – 18:00
so 9:30 – 13:00

Od Velikonoc do října

po-pá 9:00 – 18:00
so 9:30 – 14:00
ne 11:00 – 14:00