Bereiche

Navigation

Inhalt

Tetzelův dům (Schmiedestraße 19)

Rodný dům dominikánského mnicha Johanna Tetzela (narozen kolem roku 1465), jeho pochybný obchod s odpustky a pověstné rčení: „Jakmile chřestí v měšci peníze, duše poputuje přímo do nebe!“ (německy: „Sobald der Gülden im Becken klingt / im huy die Seel im Himmel springt!“) byly podnětem pro Martina Luthera, aby zformuloval své teze proti obchodu s odpustky a aby tak položil základy reformace.

Budova sestávala původně ze dvou domů s typicky saskými sedátkovými portály (Sitznischenportal), střecha pochází z roku 1381, v 1. poschodí se nachází gotická fošnová místnost.

Informationen

TSP

Turistické centrum (TouristService)

Am Markt 7 (Canaletto-Haus)
01796 Pirna
tel. 03501 556446
(prodej a rezervace vstupenek)
tel. 03501 556447
fax 03501 556449

kontakt

 

Úřední doba

Od listopadu do Velikonoc

po-pá 9:00 – 18:00
so 9:30 – 13:00

Od Velikonoc do října

po-pá 9:00 – 18:00
so 9:30 – 14:00
ne 11:00 – 14:00