Kontakt | Město Pirna

Bereiche

Navigation

Inhalt

Kontakt Zentrum für Begegnung, Beratung und Bildung e. V. Pirna (ZBBB) - Kontaktstelle Seniorenbegleitung / Beratungsstelle Demenz - Pflegebegleitung

Zentrum für Begegnung, Beratung und Bildung e. V. Pirna (ZBBB) - Kontaktstelle Seniorenbegleitung / Beratungsstelle Demenz - Pflegebegleitung

Steinplatz 21
01796 Pirna
Tel. 03501 76 20 72 (ZBBB/Pflegebegleitung)
Tel. 03501 79 05 83 (Kontaktstelle)
Fax 03501 79 03 97
http://www.zbbb-pirna.de
Kontakt

Přenos všech zadaných údajů proběhne kódovaně přes internet. Poštovní a e-mailové adresy, které byly zadány v rámci dotazníku, budou použity výhradně pro korespondenci, popř. pro zásilkovou službu.

Informationen