Bereiche

Navigation

Inhalt

Kontakt Bürgerbüro der Stadt Pirna

Vedení mìsta Pirny
Kanceláø mìstské správy (Bürgerbüro der Stadt Pirna)

Am Markt 1/2 (Rathaus)
01796 Pirna
Tel. +49 3501 556-0 (centrála)
Tel. +49 3501 556-368 (Kanceláø mìstské správy)
Kontakt

Přenos všech zadaných údajů proběhne kódovaně přes internet. Poštovní a e-mailové adresy, které byly zadány v rámci dotazníku, budou použity výhradně pro korespondenci, popř. pro zásilkovou službu.

Informationen