Bereiche

Navigation

Inhalt

Spolek partnerských měst Pirna e.V. (registrovaný spolek) 

Založení: Spolek byl založen 24.07.2006.

Členové: 17

Cíle:

Cílem spolku bylo, aby byly podporovány vztahy mezi občany Pirny a občany jiných měst jak v doma, tak v zahraničí.
Hlavním programovým bodem spolku je, podporovat vedle oficiálních kontaktů mezi zástupci jednotlivých partnerských měst i přátelské vztahy mezi obyvateli Pirny, tak i obyvateli partnerských měst:

  • Podpora, péče a utváření mezipartnerských vztahů ve spolupráci s městem Pirna na kulturní, sportovní a společenské úrovni,
  • Zprostředkování a přijímání mezipartnerských kontaktů mezi školami, spolky, organizacemi a soukromými osobami,
  • Předávání zkušeností a informací,
  • Organizace mezipartnerských akcí jako např. cestování občanů, projektové týdny, event. vánoční stánky s výrobky z Pirny a partnerských měst.
  • Pevný, snášenlivý a přátelský vztah k našim sousedům v Evropě je možné dosáhnout jen přímým kontaktem mezi lidmi.
Pečuje již několik let o partnerské vztahy s městy Varkaus, Longyuon, Děčín, Boleslawiec, Remscheid und Baienfurt (partnerské město části Graupa) a přátelské vztahy s městem Reutlingen.
Udržování těchto vztahů je pro nás velmi důležité a proto bychom se chtěli těmto pěkným tradicím ještě intenzivněji věnovat a tím i zvýšit počet vzájemných návštěv.
Chtěli bychom i tyto kontakty udržovat a rozvíjet i v soukromé oblasti.
Aby tyto kontakty mohly být podle našich schopností podporovány, potřebujeme k tomu silný tým. Taktéž jsme odkázáni na čestnou pomoc našich spoluobčanů.
Při tom by si měli členové spolku rozumět jako zprostředkovatelé, iniciátoři a průvodci, aby mohli podporovat seznamování se s jazykem, kulturou, zemí a jinými zvyky.
Chtěli bychom najít mezi spoluobčany ty, kteří by měli zájem a podpořili by nás v našich plánech a tato partnerství čestně doprovázeli.
Aktivním členem spolku se může stát jakákoli právnická i fyzická osoba, která bude akceptovat stanovy a bude spolupracovat na realizaci společných cílů.
Přispívajícím členem může být jakákoli právnická i fyzická osoba, která bude se spolkem sympatizovat, nemusí se ale aktivně podílet na jeho činnosti.

Informationen

Spolek partnerských mìst Pirna e.V. (registrovaný spolek) (Interessennetzwerk Städtepartnerschaften Pirna)

Am Markt 1/2
01796 Pirna
Tel. +49 3501 556-292
Kontakt